Kontakt:

KJ ETERNITY  MASSAGE STUDIO
ŠTEFÁNIKOVÁ  57/1

Mlynská ulica  
NITRA   94901

 

 

0905 218 514
E-mail: petervaluska@gmail.com

Bank: 

IBAN: SK66 3100 0000 0032 2118 1005

Meno: Peter Valúška