Kontakt:

KJ ETERNITY  MASSAGE STUDIO
ŠTEFÁNIKOVÁ  57/1

Mlynská ulica  
NITRA   94901

 

 

0905 218 514
E-mail: petervaluska@gmail.com

Bank: 

IBAN: SK 24  7500 0000 0040 1756 7730

Meno: Peter Valúška